Sorgbearbetning

 

Jag är utbildad Certifierad handledare i Sorgbearbetning™.

Programmet för Sorgbearbetning™.
ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.

Livet går vidare – Var stark – Tiden läker alla sår. Det finns många klyschor kring sörjandet, men inga är verksamma för den sörjande. Så hur gör man då, när livet inte blev som man hoppades att det skulle bli?

Programmet för Sorgbearbetning™ är en metod i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter te.x dödsfall, svek och andra förluster. Exempel på fler händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, ekonomiska förändringar, relationsproblem (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor mfl), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. Även utbrändhet/utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Programmet är utformat för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan vara fullt närvarande i ditt liv. Ett annat resultat blir också att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Sorg är en helt naturlig och normal känslomässig reaktion
Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Ett exempel på detta är att sorg ofta förväxlas med depression. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är ofta smärtsamma. Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är en känsla av bedövning, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, oregelbunden sömn, förändrade matvanor och energiförlust.

Omgivningens reaktioner
Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga bottnar omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Sörjande söker på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från sin omgivning. Istället kan omgivningens reaktioner ofta bli att de vet inte vad de ska säga, göra eller prata om. De är ofta rädda för att visa känslor och att tala om döden och byter ofta samtalsämne för att slippa känna smärtan. De ger också råd som är svåra att följa och lyssnar sällan. Sammantaget bevarar detta en rädsla för att visa de normala känslor som följer på emotionella förluster, vilket gör att vi börjar låtsas som att vi mår bra när vi egentligen inte gör det. För att inte bli helt ensam börjar den sörjande hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det egentligen kanske inte är det. På detta subtila sätt uppmuntrar omgivningen omedvetet den sörjande att agera som om deras sorg har läkt. Detta sker samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda.


Sorgbearbetning
Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar om framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt. Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. 

Under programmet genomför du eget sorgearbete under handledning av Mia Måssebäck, men det är du som gör arbetet. Det är din ofullbordade kommunikation som står i fokus, liksom dina obearbetade förluster, dina brustna drömmar och förhoppningar.

Jag har naturligtvis gjort min egen sorgbearbetning på några av mina sorger och förluster med ett fantastiskt resultat.
__________________________________________
Boken som tillhör programmet ingår i priset.
Investering:
  6700:- för 8 ggr a’ 60 min.

Det som är viktigt när du anmäler dig är att du under 8 veckor ska kunna delta i programmet (på plats i Torslanda) och kunna avsätta ett par timmar med egna hemuppgifter. Under programmet genomför du eget sorgearbete under handledning av Mia Måssebäck, men det är du som gör arbetet. Det är din ofullbordade kommunikation som står i fokus, liksom dina obearbetade förluster, dina brustna drömmar och förhoppningar.

Anmälan går nu att göra för kursen  i  Sorgbearbetning™  via bokningssidan . 

Mia Måssebäck 
Certifierad handledare i Sorgbearbetning™.

 

*Grundarna till programmet heter Russell Friedman och John James och kommer ursprungligen från USA och de har arbetat med metoden över hela världen med mycket gott resultat.