Coachning

Coachning

Jag hjälper dig att hitta dina egna drivkrafter, se saker i nya perspektiv, tydliggöra problem/möjligheter och att nå dina önskade mål.

Jag jobbar bl.a som Professionell Coach och brinner för personlig och andlig utveckling med målet att jag vill inspirera dig att göra förändringar utifrån dina egna värderingar och förutsättningar. Jag kombinerar också mitt arbete med medial vägledning. De klienter jag har hjälpt har ofta levt i känslor av stress, oro och låg självkänsla/självförtroende och har varit högpresterande för att vara andra till lags. Ofta hör jag att de längtar efter att hitta sig själva och en större mening – helt enkelt känna verklig harmoni och ett inre lugn. Kanske är det så att du känner igen dig i detta… då är jag kanske den du söker! Mina egna upplevelser och min inre resa har gjort att jag kan relatera till många av dessa beteenden, tankar och känslor.

Just kombinationen av coachning och min andliga sida gör att jag har de bästa av två världar att erbjuda dig. Dels så har jag gått en ICF coachutbildning (PCC godkänd) och en 2-årig healingterapeututbildning. Har också utbildat mig till KBT/ACT- mindfulness coach.
Det innebär att jag använder både fakta, forskningsbaserade verktyg och min intuition/spirituella vägledning. Jag känner att det är en fantastisk kombination på många sätt. Och jag är övertygad om att vi behöver både hjärta och hjärna för att fånga upp en helhet och kunna fatta kloka medvetna beslut som gynnar oss i våra liv.

Jag skulle beskriva mig själv som en lugn, positiv och medvetet närvarande person som har en stor tillgång i mitt sätt att lyssna in människor bortom det dem säger och uttrycker. Min intuitiva sida finns alltid med vid varje möte.

Jag har genom åren inspirerat människor ut ur stress och tillbaka till sin balans i livet på deras villkor. Det jag vill inspirera dig till, är att våga bryta dig loss från gamla invanda tankar och beteendemönster. Skapa en klar och tydlig vision för dina önskade mål/drömmar. Använda dig av din kraft och ditt mod så att du genomför de förändringar som du behöver för att må bra och hitta dina unika styrkor och ditt sanna jag. För mig är det väldigt viktigt att hela människa får vara med, självklart också den själsliga/andliga delen. Välbefinnande är så viktigt för både kropp och själ!

Tillsammans jobbar vi framåt för en gemensam insikt och en handlingskraft för ett sannare och äkta personligt/andligt liv!


Coachning handlar om att jag hjälper dig att hjälpa dig själv, att hjälpa dig att hitta ditt allra bästa jag. Som coach är jag en samtalspartner som vill se dig utvecklas och utnyttja din fulla potential.
Idén inom coaching är att varje människa själv har svaren eller vet var de kan hitta dem. I egenskap av coach hjälper jag dig att fokusera på det som är viktigast, i yrkesliv och karriär eller privatliv. Du bestämmer vilket ämne och vilket område av livet som coachningen ska gälla. Detta kan komma att förändras under samtalens gång… 

Jag hjälper dig att hitta dina drivkrafter, att se saker från nya vinklar, att tydliggöra problem och möjligheter, att frigöra potential och att nå dina önskade mål. Coaching innebär förändring och utveckling, det bygger på din vilja att förändras.
Förändring kan bara komma inifrån dig själv. Coachen har inga färdiga svar utan coachning är en process där jag sporrar dig som klient att själv komma fram till svar och lösningar.

Som coach hjälper jag dig att beskriva nuläget, att sätta mål, att hitta en väg till målen och att uppfylla dina mål. Detta sker genom att jag ställer frågor, utmanar, inspirerar, ifrågasätter, stöttar och uppmuntrar. Jag hjälper dig att behålla fokus och att komma från tanke till handling. Förändring och utveckling kräver handling, du måste vara inställd på att satsa tid och kraft både under och mellan samtalen.

Coachprocessen bygger naturligtvis på förtroende och närhet, respekt för dig och din förmåga, ödmjukhet och tro att du har möjlighet att påverka dig själv och din omgivning. Medvetenheten är i starkt fokus under samtalen.

Coachning hjälper dig att:

-fokusera på framtiden och lösa problem alternativt finna nya sätt att förändra ditt liv
-uppnå önskat resultat och personliga mål / visioner / drömmar
-förbättra dina prestationer, fördjupa ditt lärande och öka din livskvalitet
-frigöra din inneboende potential och använda dina styrkor så mycket som möjligt
-nå personlig mognad genom ökad självinsikt och medvetenhet

Coachning passar dig som:

-vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre
-vill förändra ett visst område i ditt liv. (T.ex din hälsa eller din jobbsituation)
-har viljan att bli mer medveten om dina egna tankemönster
-är beredd att möta dina tankar, känslor och vill frigöra dig från invanda beteendemönster

Om du har några frågor angående coachning så maila mig gärna på mia@milenaharmoni.se. Boka din tid här.