Healing

Healing

 

Jag vågar påstå att healing är en av de mest effektiva och härligaste sätt att må bra på….healing gör dig medveten om hur du mår och ger dig möjlighet att reflektera över vad du behöver göra för att du ska känna att din kropp/själ är i balans. Hur du än ser på healing så kommer det att hjälpa dig. Mina erfarenheter och upplevelser har visat det.
Universum finns alltid med och hjälper till med det som behövs, vare sig det är fysiskt, mentalt eller själsligt. Guider, änglar , hjälpare och kraftdjur visar sig ofta och bär med sig helande kraft. Ofta får du också budskap från dem i form av känslor, symboler, bilder mm.

Healing är en energibehandling som bla. löser upp blockeringar i kroppen som sedan skapar utrymme för ny läkande och helande energi. Att ge healing innebär att man kanaliserar helande energi till den man healar. Det kan ges i förebyggande syfte eller om du behöver förbättra förutsättningarna till en bättre hälsa. Själva ordet Healing betyder läkning. 

Healing frigör energierna i kroppen så att energiflödet kan strömma fritt, som i sin tur gör att du får ett ökat välbefinnande. När du får healing så kommer du ner till ett djupt avlappnande tillstånd, som gör att du släpper spänningar i kroppen. När spänningarna släpper så frigör du utrymme för ny ren energi som hjälper till med självläkningen.  Healing kan hjälpa till att läka både på det fysiska, psykiska, mentala och andliga nivåerna. Kroppen består av 7 stora energifält sk. chakran som vart och ett symboliserar ett specifikt område i din kropp. Om vi har obalans i våra chakran så kan vi bli fysiskt sjuka eftersom blockeringarna stoppar upp energiflödet. I healingen blir du medveten om din egen energi och din balans.

Healing kan hjälpa till med att:

  • dämpa oro och ångest
  • lindra värk
  • stärka immunförsvaret
  • förändra ditt sätt att se på dig själv och din omgivning
  • hitta nya positiva tankemönster
  • se saker ur ett nytt perspektiv
  • frigöra känslor som ligger lagrade i din kropp

Många har föreställningen att man måste må dåligt för att få healing men det är tvärtom – här har du en fantastiskt möjlighet att bibehålla din redan härliga balans och energinivå.

*Eftersom det kommer fram personlig information under en behandling eller vägledning, är min tystnadsplikt en självklarhet.