Chakra

Chakra  

Chakra är ett sanskrit ord och betyder snurrande energihjul/energicentra. Man kan förklara det som att man har vibrerande energihjul i kroppen som snurrar, och om dessa energihjul inte är i balans så kan det yttra sig på många olika sätt. Varje chakra har förankringar i det andliga, fysiska, känslomässiga och de mentala nivåerna. Man kan säga att chakraflödet är som en slags livskraftsenergi som förser alla inre organ och vävnader med ny kraft. Genom te.x. healing får jag till mig vilket chakra som är i obalans, och då kan jag också se vad i ditt liv du behöver hjälp med. I kroppen har du hundratals chakran i olika storlekar men oftast så talar man om de 9 stora chakrana som samverkar med varandra.

JORDSTJÄRNAN
– är BRONSFÄRGAT och är placerat ca 30 cm under fotsulorna. Detta är ett väldigt viktigt chakra som förankrar din eteriska kropp med moder jords innersta kärna. Jordstjärnan  finns inte inuti din kropp utan dess energi ligger utanför. Det är lite ovanligt eftersom de flesta chakran finns inuti kroppen. Det fungerar i stort sett på samma sätt som baschakrat – dess uppgift är att kanalisera in energi i din energikropp och samtidigt se till att energin sprider sig ut i din omgivning. Jordstjärnans viktigaste och största uppgift är att göra så att du känner dig jordad och skapa en koppling till moderjord, naturen runt dig och allt som lever. Detta chakra är bra att jobba med när du känner dig ojordad, energimässigt obalanserad, trött, överstimulerad eller känslomässigt avstängd. Perfekt att jobba med när du behöver mer energi över lag.


MULADHARA – Rotchakrat 

– är RÖTT och placerat i bäckenbotten och går energimässigt neråt i kroppen mot jorden. I det här chakrat är grundtrygghet otroligt viktig, förmågan att försörja sig, säkerhet, stabilitet, viljan att leva, relationen till vår familj och präglingar som vi fått med oss av dem. Materiella grundläggande saker såsom mat, kläder och ett arbete att gå till. När vårt rotchakra är i balans så står vi stadigt på jorden och det är inte mycket som kan få oss ur balans. Vi har då god fysisk hälsa, mycket energi, starka ben/fötter och mycket energi.
Tecken på obalans visar sig när vi är förvirrade, har ofokuserade tankar, när vi har svårt att nå våra personliga mål, om vi känner oss trötta och energilösa, känslomässigt ur balans, passiva och låter våra rädslor få ta för mycket plats. Att vi ständigt oroar oss för vår ekonomi och för vad som kommer att hända i framtiden. Obalansen
 yttrar sig i bl.a trötthet, självdestruktivt beteende, problem i fötter och ben, depression, ischias, att du känner dig stressad, rädsla att bli övergiven, ändtarmsproblem och ländryggsbesvär.


SVADHISTHANA – Navelchakrat

– är ORANGE och sitter strax under naveln och går energimässigt rakt genom kroppen – från nedre delen av magen till ryggslutet på baksidan. I navelchakrat har vi våra personliga rädslor, vår sexualitet, etik/moral och kraften mellan två människor. Här hanterar vi förhållandet till pengar, vår egen personliga makt, självkänslan/självförtroendet och vår kreativitet. När vi förflyttar oss från rotchakrat upp till detta chakra så blir allting mycket roligare och härligare. När navelchakrat fungerar som det ska så är livet härligt. Då känner vi oss i balans, fulla av energi och är optimistiska. Livet känns helt enkelt härligt och vi klarar utan problem av det vi ska. Vi är också kreativa på ett instinktivt sätt och njuter av andras kreativitet. Vi letar upp lustbetonade upplevelser som ger oss mer energi. Om vi känner oss i obalans i navelchakrat  kan vi känna oss utmattade, avtrubbade och lite deprimerade. Navelchakrat är starkt kopplat till rörelse. Om vi inte rör oss tillräckligt mycket är det svårt att bearbeta starka känslor och låta dem flöda genom kroppen. Det finns många orsaker till ett svagt navelchakra. Ibland har vi bara så mycket att göra att energin helt enkelt inte räcker till annat än det nödvändigaste. Allt förvärras såklart om vi inte äter bra och sover ordentligt.
Vid obalans så kan vi få te.x migrän, återkommande urinvägsbesvär, dålig sexlust, kroniska ländryggsproblem och ledbesvär.


 MANIPURA – Solarplexuschakrat

– är GULT och sitter i solar plexus under bröstet mitt på magen.  Ett nyckelord för detta chakra är förändring/förvandling. Här sitter tilliten till oss själva, vår självinsikt, självrespekt, våran handlingskraft och förmågan att hantera krissituationer.
När vi är i balans i solarplexus känner vi oss energiska, säkra, har starkt självförtroende och förmågan att förändras. 
I chakra 3 finns också vår kraft att skapa vår egen identitet. I vår eventuella obalans här finns anorexi, bulimi, diabetes, tarmbesvär och kroniska eller akuta matsmältningsproblem.


ANAHATA – Hjärtchakrat

– är GRÖNT/ROSA och är beläget mitt i bröstkorgen.
Här finns kärleken! (Detta är centrum för ditt energisystem.) I detta chakra finns lärdomar och balanser i alla relationer du har. Förståelse och medkänsla för andra. Att acceptera dig själv för den du är. Här kan din obalans yttra sig i te.x astma, allergi, hjärtsjukdomar, andningsproblem, bröstsmärtor och lunginflammation. En oförmåga att älska, svartsjuka och bitterhet.


VISBUDDHA – Halschakrat

– är BLÅTT och finns vid struphuvudet.
I detta chakra handlar det om att göra dig hörd och våga stå för det du tror på, samt att alltid vara sann mot både dig själv och andra. Lojalitet, tillit, tro och ärlighet är också viktiga delar i halschakrat. Att förstå och se konsekvenser av ditt handlande i din vardag. Obalanserat chakra kan yttra sig i halsont, heshet, svullna mandlar, feber, influensa och nack/axelsmärtor. Även hormonella rubbningar kan förekomma såsom PMS och humörsvängningar.


AJNA – Pannchakrat/Tredje ögat

– är MÖRKBLÅTT och sitter ovanför ögonbrynen mitt i pannan.
Här har du förmågan att se klart och objektivt på hela ditt liv och dig själv som det är. Utvecklandet av din mediala sida finns här. Viktigt är att lita på dina insikter och din intuition.
Ett självförverkligande chakra. En obalans i detta chakra kan vara i form av inlärningssvårigheter, depression, sömnsvårigheter, ryggbesvär, epilepsi och svårt att se helheten i ditt liv.


 SAHASRARA – Kronchakrat

– är LJUSLILA och finns strax ovanför huvudet mitt på hjässan.
Kronchakrat står för andligheten och ditt högre medvetande. Alla andra chakra är direktkopplade till detta chakra. Obalans i chakra 7 kan leda till huvudvärk, mental obalans, epilepsi, hudproblem, allmän förvirring, egoism och en oförmåga att se dig själv som en hel människa. Du kan också bli överkänslig, splittrad, vilsen och ha svårt att se framåt.


SJÄLSSTJÄRNAN

– är i GULD och sitter ca 30 cm ovanför huvudet. Detta chakra ansluter dig till Moder jord. Det är enhetens chakra, det kollektiva medvetandet om mänskligheten, och det är kopplat till det stora fältet Allt. Du kan göra skillnad genom att balansera, läka och aktivera ditt själschakra. Detta kan ge positiva förändringar för mänskligheten och för jorden tillsammans med ditt eget liv. När din själschakra är klart och balanserat kommer du att kunna få tydlighet i din vardag med större balans.