GDPR

Personuppgiftspolicy

Vi på Milena Harmoni värnar om din personliga integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part såsom frakt/postbolag så att vi kan leverera produkter som du har beställt. Vårt syfte med att samla in och spara informationen är såklart för att kunna ge dig fullgod service.

Vi använder cookies.
På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Vi använder också tredjepartscookies. Vi använder Google Analytics för att identifiera ålder,kön och användarflöde på våra besökare. Vi använder också sociala medier såsom Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin och Podbean.

Personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall personnummer (privatperson eller enskild näringsidkare). Uppgifterna behöver vi för att utföra de uppdrag som ni beställer av oss. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och fakturera, hantera betalningar, skicka paket till kunder eller kontakta kund via epost. Personuppgifterna ligger endast till grund för att vi skall kunna utföra det uppdrag du som kund gett oss och för att följa gällande lagstiftning. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Lagring
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 48 månader efter sista kontaktpunkten. Uppgifterna kan behöva sparas t.ex för garanti och bokföringsändamål. (Bokföringslagen) Vi lagrar data på arbetsdatorer inom Milena Harmoni med lösenordsskydd mot obehörig åtkomst. Dokument och avtal som finns utskrivna förvaras i kassaskåp.

Personuppgiftsansvarig 
På Milena Harmoni ansvarar vi för att dina personuppgifter lagras på ett säkert och korrekt sätt. Du har rätt att kontakta oss 1 gång per år om du vill:

  • hämta ut information om de personuppgifter vi har om dig
  • begära rättelse om dina personuppgifter inte är korrekta
  • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter
  • begära radering av dina personuppgifter


Detta gör du enklast genom att kontakta oss via mail: mia@milenaharmoni.se