Lapis Lazuli

Lapis Lazuli

                trumlad

trumlad

Lapis Lazuli öppnar det tredje ögat och balanserar vårt hjärtchakra. Den underlättar våra andliga resor och stimulerar personlig/andlig kraft. Lapis Lazuli avlägsnar snabbt stress och skänker en djup inre frid. Den besitter en enorm stillhet och är nyckeln till vår andliga insikt. Lapis Lazuli gör det lättare att ta kontrollen över vår tillvaro. Den stärker också vårt inre seende, meditation och en djup förståelse av människan. Förstärker vår vishet och gynnar vår kreativitet. Lapis Lazuli är en sanningens sten i kommunikationens tecken. Den har en storartad kraft.
Chakra: Hals och Panna (tredje ögat)

Hitta alla lapis lazuli eller se hela sortimentet i webbutiken