Hypersten

Hypersten

trumlad

Hypersten är en svartbrun spännande ny sten med kraftigt silverskimmer. Magiskt fin sten som innehåller både järn och magnesium. Ett annat ord för Hypersten är “sammetssten” för att den just visar vackra ljusspel som sammet i ljuset. Hypersten inger stort lugn och trygghet. Den hjälper dig att fatta beslut, öppnar upp för tolerans och ökat tålamod. Hypersten kan påskynda din andliga utveckling. Låter dig komma i kontakt med ditt högre vetande. Den ger dig det stöd du behöver för att finna svar på frågor och problem av alla storlekar. Släpper taget om stolthet och självkritik. Hypersten är bra mot ångest och fobier. Fysiskt sägs den vara bra för att släppa smärta, febertillstånd och för mage/tarmkanalen.
Chakra: Roten

Hitta alla hypersten eller se hela sortimentet i webbutiken