Mossagat

Mossagat

 

 

Mossagat stimulerar dig att se det vackra i livet. Den stärker ditt självförtroende och ger kraft åt dina positiva sidor. Den ökar din vishet och har också en starkt självläkande kraft. Mossagat löser upp rädslor och djupgående stress samt snabbar på en läkningsprocess. Den är också kallad för “välståndets sten” då den drar till sig rikedomar i livet. Mossagat stärker viljan att försöka en gång till och inspirerar till nya ideal efter en tid av stagnation. 

Chakra: Hjärta 

Hitta mossagat eller se hela sortimentet i webbutiken